Синопсис

Тема сімейних відносин є надто обширною темою навіть для декількох томів загально-оглядового дослідження. Припинення цих відносин є ще однією сферою безперервних дебатів. Дане дослідження окреслює тільки загальні принципи християнського шлюбу, як похідного деривату від єврейської культури, що тісно пов’язана із Законом Мойсея. Ціллю цього дослідження є вивести напрямкові висновки для більш детального розгляду тих чи інших аспектів шлюбу при максимальному відстороненні від попередньо допущених упереджень в тих чи інших доктринальних переконаннях чи релігійних традиціях.